Rolf Benz Eindhoven

ALGEMENE VOORWAARDEN

Logo Rolf Benz Experience Center wit

Woonwinkels die CBW-erkend zijn, hebben verkoopwaarden die u extra goed beschermen bij uw aankoop.

Rolf Benz Experience Center is CBW erkend

WOONWINKELS DIE CBW-ERKEND ZIJN, HEBBEN VERKOOP- VOORWAARDEN DIE U EXTRA GOED BESCHERMEN BIJ UW AANKOOP.:

  • Ze bieden een extra goede garantie, tenminste 2 jaar.
  • Uw aanbetaling: gaat een winkel failliet dan is er een aanbetalingsregeling*.
  • Gaat er toch iets mis, dan is er een onafhankelijke geschillencommissie die voor een passende oplossing zorgt.

U heeft de juiste beslissing genomen. U heeft namelijk gekozen voor een CBW-erkende winkel. Winkels die CBW-erkend zijn, hanteren algemene voorwaarden die de consument extra goed beschermen. In de voorwaarden zijn alle (wettelijke) regels opgenomen die voor u van belang zijn bij uw aankoop, ten aanzien van aanbetaling, levertijd, levering, betaling, vervoer, garantie enzovoort.

CBW-erkende winkels bieden meer zekerheid dan andere woonwinkels, want ze hanteren een erkenningsregeling met drie garanties. Op het gebied van aanbetalen bijvoorbeeld. Gaat een winkel failliet, dan is er een aanbetalingsregeling waarbij andere CBW-erkende woonwinkels u helpen*. Ook bieden ze een extra goede productgarantie.

En gaat er toch nog iets mis, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie, die gegarandeerd* voor een passende oplossing zorgt. In deze voorwaarden staat precies hoe de regeling werkt. De CBW-erkende woonwinkels, variërend van meubel-, keuken- en parketzaken tot winkels met tapijt, badkamers, slaapkamers en gordijnen, zijn te herkennen aan het speciale CBW-erkend logo met jaartal. En op onze site www.cbw-erkend.nl vindt u alle CBW-erkende woonwinkels bij u in de buurt.

CBW-ERKEND, ZEKER VAN UW AANKOOP

Onze bepalingen / CBW voorwaarden

De Donjon BV
Ekkersrijt 4001
5692DB Eindhoven
0499 – 49 05 05
info@donjon.nl
KvK: 17127115
BTW: NL809360007

Aanvullende Online bepalingen

Naast de CBW-voorwaarden, zijn de volgende bepalingen op al onze online aanbiedingen en online transacties van toepassing:

Prijzen  

De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Kosten van aflevering

Bij bestellingen leveren wij gratis de door u bestelde goederen af op één adres in Nederland. Hierbij zijn rembours leveringen van uitgezonderd en indien anders gemeld bij het betreffende product. De kosten voor levering onder rembours bedragen € 17,45.

Wijze van aflevering

Goederen worden met de pakketservice van PostNL verstuurd en indien de goederen hier niet mee verstuurd kunnen worden zal er in overleg een afspraak worden gemaakt om de bestelling met de eigen bezorgservice te verzorgen.

Betalingscondities

Onze betalingscondities luiden:  Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: contante betaling netto bij aflevering. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Bij goederen die speciaal voor de afnemer worden geproduceerd wordt een aanbetaling 25% gevraagd. Indien dit het geval is wordt dit bij het artikel vermeld en zal een medewerker van ons binnen 1 werkdag met afnemer contact opnemen om de bestelling door te nemen en in gang te zetten.

Betalingswijze

U kunt bij ons op de volgende manieren betalen: per bank iDeal, Paypal, Mistercash, Visa, Mastercard, Rembours van Postnl. Bij bestellingen die door onze eigen bezorgservice worden geleverd en betaling bij aflevering is afgesproken kan er ook gebruik worden gemaakt van ons mobiele pinapparaat.

Levertermijnen en aflevering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres. Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren. Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan hebben wij het recht een vervangend artikel aan te bieden. Uiterlijk ten tijde van de levering wordt hiervan aan u melding gedaan. U mag dit artikel weigeren, de kosten voor retourzending komen in dat geval altijd voor ons. Voor verzending maken wij gebruik van: Postnl of onze eigen bezorgservice.

Zichttermijn en retournering

Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 7 werkdagen bij koop op afstand via de webshop, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden. Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via support@donjon.nl. Tevens verzoeken wij u de producten zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres, inclusief eventuele toebehoren. Retouradres is: De Donjon, Ekkersrijt 4001, 5692DB Son en Breugel.

Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop.

Service en klachten

Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden: 

  • Telefonisch op 0499 – 49 05 05
  • Website https://rolfbenzeindhoven.nl/contact/ 
  • Mail: info@donjon.nl

Privacy 

Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister. Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze onze webserver uw domeinnaam en emailadres. Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen.

Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan aan ons gelieerde derde bedrijven voor marketingdoeleinden. Wij hebben aan ons gelieerde bedrijven, die op onze site adverteren, geen toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te raadplegen.  Wij gebruiken wel cookies. Deze dienen om onze dienstverlening aan u doelmatiger en geïndividualiseerd te maken.  Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via sales@donjon.nl. Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.